หน้าแรก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน ตรวจสอบผลการเรียน E-learning เว็บบอร์ด แฟ้มกิจกรรม

++วิทยาลัยการอาชีพรามัน++สร้างวินัย ให้วิชา พัฒนาชุมชน คิดค้นเทคโนโลยี


ภาพข่าวกิจกรรม
ถวายราชสดุดี วันแม่แห่งชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯกล่าวเปิดพิธ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ลงนามถวายพระพร
 
  คณะครูรวมลงนามถวายพระพร ผู้อำนวยการ คณะครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ
ผู้อำนวยการ คณะครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ   นักศึกษารวมลงนามถวายพระพร
 

 
 


     
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7326-2044-8, โทรสาร 073 -262040
Website :http://www.ramanvoc.moe.go.th E - mail : ramanvoc@hotmail.com